Thursday, January 31, 2013

နာလႏၵတကၠသိုလ္ကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ ေနရာအၿဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို


ကမၻာေက်ာ္ ဗုဒၶဘာသာ တကၠသိုလ္ႀကီးျဖစ္သည့္ နာလန္ဒတကၠသုိလ္ကို ယူနက္စကို၏ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ေနရာ စာရင္း၀င္ World heritage site အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ဘိဟာျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Nitish Kumar က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
ျပည္လည္တူးေဖၚေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ ေရွးေဟာင္းေနရာတြင္ လြန္ခဲေသာ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေထာင့္ငါးရာ (ေအဒီ ၅ ရာစု) ခန္႔က ေက်ာင္းသား တစ္ေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ ဆရာ ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ဗိသုကာလက္ရာမြန္မ်ားကိုလည္း ေလ့လာႏုိင္ၾကဆဲျဖစ္သည္။
သကၠရိုက္ဘာသာစကား အမည္ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ - အသိပညာျဖန္႔ေ၀ရာဌာနီ - ဟု အဓိပၸါယ္ရေသာ ဤတကၠသိုလ္ႀကီးသည္ 1197 ခုႏွစ္အထိ တည္ရွိခဲ့သည္။ အိႏၵိယေဒသတြင္းသာမကဘဲ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ တရုတ္၊ တိဗက္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ပါရွားႏွင့္ တူရကီတုိင္းႏုိင္ငံမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း လာေရာက္ ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။