Thursday, January 31, 2013

နာလႏၵတကၠသိုလ္ကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ ေနရာအၿဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို


ကမၻာေက်ာ္ ဗုဒၶဘာသာ တကၠသိုလ္ႀကီးျဖစ္သည့္ နာလန္ဒတကၠသုိလ္ကို ယူနက္စကို၏ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ေနရာ စာရင္း၀င္ World heritage site အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ဘိဟာျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Nitish Kumar က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
ျပည္လည္တူးေဖၚေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ ေရွးေဟာင္းေနရာတြင္ လြန္ခဲေသာ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေထာင့္ငါးရာ (ေအဒီ ၅ ရာစု) ခန္႔က ေက်ာင္းသား တစ္ေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ ဆရာ ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ဗိသုကာလက္ရာမြန္မ်ားကိုလည္း ေလ့လာႏုိင္ၾကဆဲျဖစ္သည္။
သကၠရိုက္ဘာသာစကား အမည္ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ - အသိပညာျဖန္႔ေ၀ရာဌာနီ - ဟု အဓိပၸါယ္ရေသာ ဤတကၠသိုလ္ႀကီးသည္ 1197 ခုႏွစ္အထိ တည္ရွိခဲ့သည္။ အိႏၵိယေဒသတြင္းသာမကဘဲ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ တရုတ္၊ တိဗက္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ပါရွားႏွင့္ တူရကီတုိင္းႏုိင္ငံမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း လာေရာက္ ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

ဗုဒၶဘာသာစာေပေလ့လာရန္အတြက္ အဓိကျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း အႏုပညာ၊ ေဆးပညာ၊ သခ်ၤာ၊ နကၡတၱေဗဒ၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စစ္အႏုပညာ ဘာသာရပ္မ်ားကိုလည္း ေလ့လာဆည္းပူးႏုိင္ၾကသည္။
1193 ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယေျမာက္ပိုင္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ တူရကီဗိုလ္ခ်ဳပ္ Bhaktiyar Khilji ဘတၱိယ ခီလဂ်ီ၏ စစ္တပ္က နာလန္ဒတကၠသိုလ္ကို သိမ္းယူ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။
ေမာကၡႏုိင္ငံတကာပညာေရးသတင္း
Source: Indian news
 http://www.maukkha.org/index.php/news-menu/international-news-maukkha/2951-2013-01-31-04-15-25

0 comments:

Post a Comment