Tuesday, December 4, 2012

Human Right and Buddhist Right



လူ႔သားအခြင့္အေရးႏွင့္ ဗုဒၶကိုယံုသူအခြင့္အေရး
Human Right and Buddhist Right
ျဖဴေဖြးေအးျမ ေဆာင္းႏွင္းစမ်ားျဖင့္ မိုးကုန္လို႔ ေဆာင္းဦးကာလကို ခ်ဥ္းႏွင္း၀င္ေရာက္ခါစ ေအးျမတဲ့ ေဆာင္းညမ်ားကို ၾကည္လင္ရႊင္ျမဴးစြာ လွမ္းၾကိဳေနတဲ့ ေဟမာန္ဦးကာလအခ်ိန္
၂၁ ရာစု၏ ေရွးဦးပိုင္းကာလ ယခုလိုအခ်ိန္မ်ားသည္ကား လူသားသမိုင္းတြင္ တစ္ခါမွမၾကံဳစဖူး ထူးကဲစြာျဖင့္ လူသားတို႔၏ ႏွလံုးရည္တိုက္ပြဲ(Third War)မ်ားကို ကမၻာအႏွံံ႔မွ အခ်ိန္တိုင္း၊ ေန႔တိုင္း ၾကားေနရ၊ ျမင္ေနၾကရ၏။ ကမၻာ့အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ကမၻာ့အေနာက္ဘက္အျခမ္းတို႔မွ ျမန္မာ့ပိုင္နက္ထဲသုိ႔ ေန႔စဥ္လိုလို ၀င္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ အင္တာနက္၊ တီဗီ၊ ေရဒီယုိအသံလွိဳင္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္လာေသာ ႏွလံုးရည္ ြ်န္သံ၊ တိုက္ပြဲသံတို႔သည္ကား ေအးခ်မ္းလွပတဲ့ ေဆာင္းညခ်မ္းဦးမ်ားကို ပူေလာင္ေစ၊ အရုပ္ဆိုးေစျပန္၏။ ထုိအထဲမွ အပူေလာင္ဆံုး၊ အရုပ္အဆိုးဆံုးျဖစ္ေစေသာ စကားတစ္ခြန္းမွာ… Human Right, လူ႔အခြင့္အေရး ဟူ၍ျဖစ္၏။
“Human Right’ လူ႔အခြင့္အေရးဟူေသာစကားကို ပံုမွန္ျဖစ္ရိုးထက္ ထူးကဲပိုလြန္စြာ ေျပာေန ၾကားေနရသည္မွာ ဒီျမန္မာ့ေဟမာန္ဦးအခ်ိန္၏ ထူးျခားမူတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းေလသံမ်ားသည္လည္း မိုင္ေပါင္း ေထာင္ေသာင္းခ်ီ ျဖတ္ေက်ာ္၍ ျမန္မာ့နယ္ေျမသုိ႔ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ခ်ဥ္းနွင္း၀င္ေရာက္ တိုးေ၀ွ႔ေနျခင္းျဖစ္၏။(ဘာေၾကာင့္၀င္ရတယ္ဆိုတာကို ေျခရာလိုက္မေကာက္ခင္) အဲဒီ Human Right ဆိုတဲ့စကား ဘယ္အခ်ိန္ကေန ဘာေၾကာင့္ စတင္ေပၚလာခဲ့တယ္ဆိုတာကို စတင္ေလ့လာၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

Human Right ဆိုေသာစကားကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ေန႔တြင္ United Nations General Assembly မွ စတင္ေမြးဖြားေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္မ်ားေၾကာင့္ ပုေလးဆိပ္ကမ္း၊ နာဂါဆာကီျမိဳ႕ႏွင့္ ဟီရိုရွီးမားျမိဳ႕ဗုံးဒဏ္မ်ားႏွင့္အတူ  ဒုတိယကမၻာစစ္ကို အဆံုးသတ္ေပးလိုက္ေသာ အခ်ိန္။ လူသားမ်ားသည္လည္း ၁၉၃၉ မွစတင္၍ ၁၉၄၅ အထိ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဒုတိယကမၻာစစ္တစ္ေလ်ာက္လံုး ေဘးဒဏ္မ်ားမွရရွိေသာ ခါးသီးလွတဲ့ သခၤန္းစာမ်ားကို ျပန္မတိုးေစရန္ အထူးသတိထား၍ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယင္းနုိင္ငံမ်ားတြင္ေနထုိင္ေသာ လူသားမ်ားအားလံုး လိုက္နာရမည့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ (International Law)ႏွင့္ ယင္းဥပေဒမ်ား၏ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားကို လူသားတစ္ဦးခ်င္းစီ ရရွိ စတင္ထဲ့သြင္း သတ္မွတ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
စာေရးသူသည္ တကၠသုိလ္စာသင္ခ်ိန္တစ္ခုတြင္ Human Right Subject ကိုျပေနေသာ ဆရာမကို ေမြးခြန္းတစ္ခုေမးလွမ္းေမး၏ “Are Human Right and Buddhist Right different or not?” ဟု ျဖစ္၏။ Lectures ေပးေနေသာ ဆရာမသည္ အေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ တူသည္ဟုျပန္ေျဖ၏။ သူ၏ Reason မ်ားမွာ Human Right ဟူသည္ လူသားတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ အေျခခံ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္၏၊ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္အတူ လူသားျဖစ္တည္ခြင့္ကို ႏိုင္ငံတိုင္း၊ လူသားတိုင္းလိုက္နာေရးပင္ျဖစ္သည္။ Buddhist Right မ်ားတြင္လည္း ပါဏာတိပါတကံကို ေရွာင္ၾကည္လိုက္နာရမည္ဟု ဆိုထားျခင္းသည္ တူညီေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ပင္လ်င္ Universal Truth ဟု စာေရးသူကို ျပန္ေျဖ၏။
စာေရးသူကမူ ၄င္းႏွစ္ခုသည္ တူညီ၏ ဟုဆိုျခင္းကို ျငင္းဆန္လိုက္၏။ အေၾကာင္းမွာ.. မတူေသာၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ မည့္သုိ႔မတူညီသနည္းဟူမူ
Human Right ဟူသည္ Majority Law, Minority Right ျဖစ္၍ Only Human ကို Focus လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္(ဆရာမကလည္းလက္ခံ၏) Buddhist Right ဟူသည္ကား Natural Truth ျဖစ္၍ All living beings (သက္ရွိသတၱ၀ါအားလံုး)ကုိ ဗဟုိျပဳေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသက္ရွိသတၱ၀ါအားလံုးကိုလည္း အကာကြယ္ေပးထား၍ သက္ရွိအားလံုးတို႔၏ အမွန္တရားတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Natural Truth ျဖစ္ေသာ Buddhist Right ကို Universal Truth ဟုဆိုပါက လက္ခံႏုိင္ေသာ္လည္း လူသားတစ္ခုတည္းအတြက္သာ ကာကြယ္ေပးထားေသာ၊လူသားတစ္ခုတည္းအတြက္သာ မွန္ကန္ေနေသာ Human Right သည္ Universal Truth ဟုဆိုျခင္းကို လက္မခံႏိုင္ပါ ဟု ျငင္းပယ္ရျခင္းျဖစ္သည္။
ေဆာင္းဦးကာလ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ်ေသာ ျမန္မာ့ရာသီဥတုကုိ ျခံဳငံုၾကည့္ေသာ္ လူအုပ္စု ႏွစ္ခုကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။ တစ္ခုမွာ ျမန္မာ့တို႔ရဲ႕ ေအးျမလွပတဲ့ ေဆာင္းညမ်ားကို အဓိပၸါယ္မဲ့ေစသူ OIC တို႔၏ ႏွလံုးရည္ ခ်ြန္သံ “Human Right, လူ႔အခြင့္အေရးဟူေသာ စကား၏ လက္သည္မ်ားျဖစ္၏။  ထုိႏွလံုးရည္ခြ်န္သံမ်ားသည္ ကမၻာမွာ အႏၱရာယ္ႀကီးလွေသာ အပူလွိဳင္းေၾကာသဖြယ္ျဖစ္၍ ထုိစကား၏ လက္သည္မ်ားသည္ကား ေမြးကင္းစ အားႏြဲ႕ေနေသာ ၾကက္မႀကီးႏွင့္ သား၊သမီးတစ္သိုက္ကို အပါသုတ္ခ်ီမည့္ အၾကင္နာမဲ႔ လင္းတငွက္ႀကီးတစ္ေကာင္ႏွင့္ ဆင္တူေနျပန္၏။  ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ လင္းတငွက္ႀကီး၏ အႏၱရာယ္၊ ကမၻာ့အပူလွိဳင္းအႏၱရာယ္ႏွင့္ OIC ႏွလံုးရည္ ခြ်န္သံကို တစ္လက္မမွ် ေနာက္ဆုတ္မခံ ျပန္တြန္းလွန္ကာကြယ္မည့္ ေမြးကင္းစ ၾကက္မႀကီးနွင့္ သား၊သမီးတစ္သိုက္သမာ ဒို႔ျမန္မာမ်ား အုပ္စုျဖစ္၏။
ဒီေနရာမွာ ၾကက္မႀကီးသဖြယ္ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ သုိ႔မဟုတ္ လူထူေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ကာကြယ္ခြင့္ကို အနည္းငယ္ ေျခရာခံၾကည့္ေသာ္ ေအာက္ပါကဲ့သုိ႔ေသာ ရဲရင့္ျပတ္သားစြာျဖင့္ ကာကြယ္မွဳအျပည့္ေပးေသာ ၾကက္မမ်ား၏ တြန္ဟီးသံမ်ားကိုလည္း ၾကားႏိုင္ေပသည္။
ဂ်ဴးဘာသာ၀င္ေတြအမ်ားဆံုးေနထုိင္တဲ့ အစၥေရးႏိုင္ငံကို ၀န္းရံေနေသာ ပါလက္စတိုင္းစေသာ မူဆလင္ႏိုင္ငံမ်ားက ရည္ရြယ္ေသာ္ဟုတ္၊ မရည္ရြယ္ေသာ္ဟုတ္ လက္နက္မ်ားက်လာတိုင္း ျပန္တုန္႔ျပန္ ကာကြယ္လို၍ တိုက္ခိုက္ေလ့ရွိတတ္သည္။ ထုိအခါ မူဆလင္ႏိုင္ငံမ်ားက အစၥေရးႏိုင္ငံကို ၀ုိင္း၀န္းေျပာဆို အျပစ္တင္ေသာအခါ အေမရိကန္က တုန္႔ျပန္ေျပာေသာ စကားမွာျပန္လည္ခုခံ ကာကြယ္ခြင့္ကိုေလးစားၾကရမယ္၊ ေထာက္ခံဖို႔လိုအပ္တယ္ဟု ကာကြယ္ေပးေလ့ရွိတတ္သည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Julia Gillard ကမူ ဒို႔ႏိုင္ငံက မူဆလင္ေတြကို လာဖို႔၊ ေနဖို႔ ဖိတ္ေခၚထားတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒုိ႔ႏိုင္ငံကို အခက္ခဲဒုကၡေၾကာင့္ လာေနထုိင္တာကိုေတာ့ လူသားခ်င္းစာနာလို႔ ေနထုိင္ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာရမယ္။ သူတို႔ႏွင့္မေလ်ာ္လို႔ ႏိုင္ငံဥပေဒကို ျပင္ဖို႔ေတာင္းဆိုလာရင္ လံုး၀မလိုအပ္ပါဘူး။ ဒို႔ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ဒို႔တည္ဆဲဥပေဒကို လိုက္နာမေနႏိုင္ရင္ ထြက္ၾကားၾကပါ။ ဟု ၾကက္မႀကီးက အေတာင္ေကာင္းေကာင္းနွင့္ကာကြယ္ေပးတတ္၏။
မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ က်ဴးေက်ာ္သူႏွင့္ ခုခံကာကြယ္သူႏွစ္မ်ိဳးတြင္ လူသားဆန္သူတို႔သည္ကား ခုခံကာကြယ္သူကို ေထာက္ခံ အားေပးဖုိ႔ ၀န္မေလးတတ္ၾကပါေပ။ လူသည္ လူ႔အသုိက္အျမံဳႏွင့္ မကင္းႏိုင္၍ ယင္းကုိကာကြယ္ေပးရမည့္တာ၀န္လည္းရွိၾက၏။ လူသားႏွင့္ ႏိုင္ငံတခုခ်င္းစီ၏ အနွစ္သာရတန္ဖိုးမ်ားတည္မွီရာ အနာဂါတ္ အိပ္မက္ေကာင္းမ်ား ကိုယ္စီရွိတတ္ၾကသည္။ ယင္းအသက္ေသြးေၾကာ အိပ္မက္မ်ားကို အကာကြယ္ေပးဖို႔လည္း အေရးႀကီးလွေပ၏။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၊လူမ်ိဳးႏွင့္ဘာသာမ်ားကုိ ခုခံကာကြယ္လ်က္ အနာဂါတ္လွပေရးအိပ္မက္မ်ားျဖင့္ ေတာက္ေျပာင္ေနေသာ ဒုိ႔ျမန္မာသည္ကား လူသားဆန္သူတို႔အတြက္မူ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာလက္ခုပ္သံမ်ားက ကမၻာကို ပဲ့တင္ရိုက္သြားေစ၏။
အလွည့္ေျပာင္းတစ္ခုမွ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုရွာ၍ အခြင့္ေရးမ်ားကို လိုက္ေခ်ာင္းေနေသာ လူ႔အခြင့္ေရးအေရျခံဳ လူ႔ဘီလူးႀကီးမ်ားသည္ကား အျပစ္မရွိအျပစ္ရွာ၍ ျမန္မာကို ကမၻာမွာ သိကၡာမဲ့ေစျပန္၏။
ျမန္မာကို လူ႔အခြင့္အေရးစကားျဖင့္ ကမၻာ့အလယ္မွာ သိမ္ငယ္ေစသူမ်ား၏ ျဖစ္တည္ခြင့္ လမ္းစဥ္မ်ားကုိျပန္ၾကည့္ေသာ္ ဒီေန႔ကမၻာမွာ လူ႔အခြင့္အေရးအဆိုးရြားဆံုး လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္ မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ေဒသမ်ားအျဖစ္ ေတြ႔ျမင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။
ထုိေဒသမ်ားမွ လူသားမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကမၻာ့ေျမေပၚမွ လူူသားမ်ား၏ ေမြးရာပါ လူသားအခြင့္အေရးမ်ားကို ေျပာေန၊ ေတာင္းဆိုေနမည့္အစား ကုိယ့္ကိုျပန္လွည့္ကာ ႏိုင္ငံတကာမွခ်မွတ္ေပးထားေသာ ေမြးရာပါ လူသားအခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အ၀ရရွိဖို႔ ပထမ အေရးထား ေတာင္းဆို လုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။
ျမန္မာမ်ားက်င့္သံုးေသာ Buddhist Right ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ အခြင့္အေရးသည္ ဒီေန႔ကမၻာ့မ်က္ႏွာစာေပၚမွ Human Right ဆိုေသာစကားထက္ လူေျပာနည္း၊ ေသးငယ္သည္ဟု ထင္ေကာင္း ထင္ႏိုင္ေပ၏။ သုိ႔ေသာ္ လူသားမ်ားသာမက သက္ရွိမ်ား၏ ျဖစ္တည္ခြင့္မ်ားကိုလည္း အျပည့္၀ေပးႏိုင္သည့္ အႏွစ္သာအပိုင္းတြင္မူ Buddhist Right သည္ အဆမ်ားစြာ က်ယ္ျပန္႔ သာလြန္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိႏိုင္ေပသည္။ 
Buddhist Right သည္ သဘာ၀အားျဖင့္မွန္ကန္ေသာ နိယာမလမ္းေၾကာင္းေပၚမွေန၍ လူကို လူဟု ျမင္တတ္ဖို႔ရန္ အခ်င္းခ်င္းေမတၱာထားမွဳ၊ နိမ့္သူေတြကို သနားဖို႔ ကရုဏာ၊ ျမင့္သူေတြအတြက္ ၀မ္းေျမာက္ေပးဖို႔ မုဒိတာ၊ နိမ့္၊ျမင့္သူေတြအတြက္ မွ်တစြာ က်င့္ၾကံဖို႔ ဥေပကၡာ၊ သုစရိတ္တရားမ်ား၊ ငါးပါးသီလ၊ ရွစ္ပါးသီလ၊ ဆယ္ပါးသီလ၊ မဂၢင္ရွစ္ပါးႏွင့္ သစၥာေလးပါး စေသာ လူ႕ျပည္ျဖစ္ တန္ဖိုးအျမင့္ဆံုး ရတနာမ်ားျဖင့္ ေဘာင္ကြပ္ေပးထားေသာ ႏွလံုးသားႏွင့္ ပညာမ်က္စိတစ္စံုကိုလည္း တပ္ဆင္ေပးထားေပသည္။
ျမန္မာတို႔၏ ယဥ္ေက်းမွဳမ်ားႏွင့္ လူသားဆန္မွဳ က်င့္၀တ္ ဂုဏ္တန္ဖိုးမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းထားေသာ Buddhist Right မ်ားသည္ကား ေခတ္စနစ္ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနျခင္းေၾကာင့္ ဆယ္စုႏွစ္ငါးခုၾကာမွ် မီးက်ီးျပာဖံုး၊ ၀က္စားက်င္းမွ ပတၱျမားကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနခဲ့ရသည္။ ထုိပတၱျမားမ်ား၏ တန္ဖိုးေပ်ာက္ကြယ္ေနခဲ့ရသကဲ့သို႔ ဖံုးဖိခံ ပတၱျမားႏွလံုးသား ပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာတို႔၏ ဂုဏ္တန္ဖိုးသည္လည္း ၀က္စားက်င္းမွာသာမက ကမၻာမွာပါ ေပ်ာက္ကြယ္လ်က္ အေမ့ခံ၊ အပယ္ခံလူသားမ်ားအျဖစ္ အထီးက်န္လွတဲ့ ခရီးရွည္ႀကီးကို သိမ္ငယ္စြာျဖင့္ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရေပသည္။ ျမန္မာ၏ အဘက္ဘက္မွ နိမ့္က်ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းတို႔သည္ကား ဖံုးဖိခံ ပတၱျမားႏွင့္တူေသာ ဘာသာေရးေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ၊ ညစ္ေပေနေသာ ၀က္စားက်င္းသဖြယ္ စနစ္ဆိုးေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္ကို အေၾကာင္းမွန္ကို ျခေသၤ့မ်ားလို မွန္ကန္စြာ လိုက္ရွာႏိုင္စြမ္းသူမ်ားသည္ကား ရွင္းလင္းစြာ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ျပီးျဖစ္ေပသည္။
မည္သို႔ပင္ အတိတ္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါေစ စနစ္သစ္မ်ားနွင့္ ျမန္ဆန္စြာေျပာင္းလဲလာေသာ ျမန္မာႏွင့္အတူ အနာဂါတ္ လင္းလက္ခြင့္မ်ားအတြက္ ဒီေန႔ဆိုတဲ့ အခ်ိန္ေတြကို တန္ဖိုးထားျခင္းျဖင့္ လူသားတန္ဖိုးကို ေဖၚက်ဴးဖို႔ လိုအပ္လာေပသည္။ ျမန္မာတို႔၏ ယဥ္ေက်းမွဳ၊ လူ႔က်င္၀တ္၊ ဂုဏ္တန္ဖိုးမ်ားစြာသည္ Buddhist Right တြင္ တည္မွီေနရကား Buddhist Right ကို ပရိုမိုးရွင္းလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ဒုိ႔မ်ား၏ ဂုဏ္တန္ဖိုးကိုလည္း ကမၻာ့အလယ္တြင္ Human Right သမားမ်ားကို Beyond ျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾက၊ ေစာင့္ထိန္းၾကရမွာျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ Buddhist Right ကုိ ဘယ္ေလာက္ပင္ ကမၻာ့အေျပာ၊ အျမင္အားျဖင့္ က်ဥ္းေျမာင္း၊ ေသးငယ္သည္ဟု ထင္ၾကပါေစ၊ လက္ေတြ႕အႏွစ္သာရပိုင္းတြင္ မ်ားစြာက်ယ္ျပန္႔ သာလြန္ေနေၾကာင္းကုိ ျမန္မာမ်ား သက္ေသျပၾကရမည့္  ေခတ္စနစ္ႏွင့္ ေရာသမေမႊထားေသာ ဘ၀ေပးတာ၀န္ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။
Human Right အပူလိုင္းမ်ားျဖင့္ ဘယ္ေလာက္ပင္ ျမန္မာတို႔၏ ေအးခ်မ္းလွပေသာ ေဆာင္ညမ်ားကို ဖ်က္ဆီးေနၾကပါေစ၊ Buddhist Right ကိုျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာတို႔၏ တန္ဖိုးဂုဏ္သိကၡာမ်ားႏွင့္အတူ ေအးခ်မ္း၊ လွပတဲ့ေဆာင္းဦးညမ်ားကို ျပန္လည္လန္းဆန္း လွပလာေစဖို႔ အားလံုး၀ုိင္း၀န္း အသက္သြင္းၾကပါစုိ႔…..။
အရွင္ပညာ
၂၁.၁၁.၂၀၁၂
ကိုးကားဆိုက္မ်ား
1.    http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Rights_Day
2.    http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II
3. .http://concernedamericancitizens.wordpress.com/category/australian-prime-minister-understands-how-to-make-muslims-assimilate/
4.    http://en.wikipedia.org/wiki/Prime_Minister_of_Australia
5.    http://www.buddhanet.net/e-learning/5minbud.htm

0 comments:

Post a Comment